Disclaimer

HAK BV heeft bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorg betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid of onvolledigheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt uw eventuele vragen of opmerkingen aan ons kenbaar maken via het contactformulier. HAK BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, of problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via deze website alsmede technische storingen.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij HAK, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangegeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder toestemming vooraf van HAK. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van HAK de informatie, recepten, tips etc. openbaar te maken, te verbeelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.